Izinto ezi-5 okufanele wazi nge-Angry Miz Girl, uCaley

>

Kuhlelo lukaNovemba 22, 2010 lweRAW, uRandy Orton wehlula uWade Barrett ukuze agcine isihloko sakhe seWWE. Izinto azigcinanga lapha kepha, njengoba iMiz yaphuma yaya kupop enkulu, yafaka isikhwama sayo semali iMoney In The Bank kuThe Viper. Ngemizuzwana nje, iMiz ibe yiWWE Champion okokuqala emsebenzini wayo. Kwagcina kungukuphela kokubusa kwakhe kwesihloko seWWE.

Kwakunabalandeli abaningi enkundleni ngalobo busuku, ababengeneme neze ngendlela esanda kwenzeka. Akekho owaphoxeka njengentombazane eneminyaka eyishumi, nokho, owayelokhu egqolozele iMiz ngamehlo abulalayo nenzondo emsulwa enhliziyweni yakhe. Le ntombazane ngokushesha yaba meme, ebizwa nge-Angry Miz Girl. Igama langempela uCaley, Angry Miz Girl belisanda kuvela kuxoxiswane naye ngomsebenzisi weReddit niclasswwe , futhi safunda uchungechunge lwezinto ezithakazelisayo ngaye. Ake sibheke izinto ezinhlanu okungenzeka awazi nge-Angry Miz Girl.

Hlola LAPHA okwenziwa uCaley kulezi zinsuku


# 5 Okwamanje uCaley wabona ukuthi usephenduke umuzwa wobusuku bonke emhlabeni we-pro wrestling

Lapho kuqale khona konke kuCaley

Lapho kuqale khona konke kuCaley

Ukuphendula kukaCaley kwaguqulwa kwaba yimeme, futhi kwakuzoba yindaba yesikhathi ngaphambi kokuba afunde ngokufanayo. Kuyathakazelisa ukuthi uCaley wayengazi ukuthi usephenduke i-internet meme, kwaze kwaba ngakusasa ngemuva kombukiso abekade eya kuwo. UCaley ukhumbula ukuthi umngani omkhulu kababa wakhe wababiza ekuseni ngemuva kweRAW, wabatshela ukuthi babuke lo mdlalo njengoba uWWE ayemkhombisile ngesikhathi sokuphela kwesiqephu.I-Angry Miz Girl yathathwa ngabantu abathile kulandela ukubonakala kwayo kwiRAW

UCaley wengeze ngokuthi wayesebangeni lesihlanu ngaleso sikhathi futhi wayeyingane eneminyaka eyishumi nje kuphela, ngakho-ke babengebaningi abantu afunda nabo ababebheka ukulwa. UCaley wenze isambulo esidabukisayo nokho, wathi ukhethwe kancane ngokubukeka kwakhe nokuphendula kwakhe ekushintsheni kwesihloko seWWE. 'Abanye babenobungane, abanye bengenabo ubungane kangako', indlela uCaley abachaze ngayo abantu abenza izinto eziseduze kwakhe abebazi ngokuthandwa kwakhe ngobusuku obubodwa.

ishumi nanhlanu OLANDELAYO