Izilinganiso ezingama-30 Zokugubha Izethulo, Izimbali Zodonga Nezimpisi Ezizodwa

Umphakathi wanamuhla uvame kakhulu ukuchitha amahloni, ukuzibandakanya, kanye nesizotha njengezici ezingenamsebenzi ezisebenza kuphela ukuvimbela umuntu ekutholeni izinto ezinkulu empilweni.

Kodwa-ke kukhona ushintsho olwandle olwenzekayo njengamanje, yize kuhamba kancane, olusebenzela ukubuyisela emuva lokhu kucabanga nenani lendawo ku ubuntu obugodliwe ngokwengeziwe .

Imizuzwana emihlanu yama-itunes asehlobo

Ngakho-ke, ukuhlonipha bonke abethuli, izimbali zodonga, nezimpisi ezizimele laphaya, sihlanganise izingcaphuno ezifanele kakhulu ezichaza izinzuzo eziningi zokuba wedwa nezimpawu zalabo abakujabulelayo.

Owami ngedwa uzizwa emuhle kakhulu, ngizoba nawe kuphela uma umnandi kunami ngedwa.– IWarsan Shire

Ukuthula kuhle, hhayi kabi. Ukuthambekela komuntu kokwesaba into enhle kuyinto exakile.– U-Elliot Kay‘Phuma egobolondweni lakho’ - that expression xxous that failed to appreciate that some animals ngokwemvelo baphathe indawo yokuhlala yonke indawo lapho beya khona futhi abanye abantu bayafana nje.

Babusisiwe labo abangasabi ukuba wedwa, abangasabi inkampani yabo, abahlale befuna ngokulangazelela okuthile abazokwenza, okuthile abangazijabulisa ngakho, nokuthile abangahlulela ngakho. - Paul Coelho

Abantu abahlakaniphile bayakhuluma ngoba kunokuthile abazokusho Iziwula ngoba kufanele zisho okuthile. - UPlatoUma ngingedwa ngingabonakala. Ngingahlala esiqongweni sendunduma enganyakazi njengokuvuka kokhula, kuze kube yilapho izimpungushe zigijima zingakhathalekile. Ngiyawuzwa umsindo ongacabangeki wamaroses ecula.– UMary Oliver

Abantu abathule banengqondo ephakeme kakhulu.- UStephen Hawking

Okwezethulo, ukuba wedwa nemicabango yethu kubuyisela esimeni njengokulala, kunempilo njengokudla.– Jonathan Rauch

Ngithanda ukuhlala esidlekeni sami nginganyakazi. Ngihamba engqondweni yami, futhi leso yisimo esinzima sokuthatha uhambo kimi. Umzimba wami awunantshisekelo yokuhamba usuka kwenye indawo uye kwenye .– Izingwegwe Zensimbi

Kwesinye isikhathi ngivele ngivale umlomo ngingakhulumi namuntu izinsuku. Akuyona into eyimfihlo. - Sonya Teclai

Uwedwa wayehlale ezwa njengendawo yangempela kimi, sengathi kwakungeyona isimo sokuba khona, kepha kunalokho ikamelo lapho engangihlehlela khona ukuze ngibe yilokho engangiyikho ngempela.- UCheryl Strayed

Kunomehluko omkhulu phakathi kwedwa nesizungu. Ungaba nesizungu eqenjini labantu. Ngiyakuthanda ukuba ngedwa. Ngithanda ukudla ngedwa. Ngiya ekhaya ebusuku futhi ngibuke nje i-movie noma ngihlanganyele nenja yami. Kufanele ngizikhandle futhi ngithi ngempela, oh Nkulunkulu, ngifanele ngibone abangane bami ngoba ngiyaneliseka kakhulu ngedwa.– Drew Barrymore

Ukuthula kuyethusa kuphela kubantu abakhuluma ngamazwi ngenkani.- UWilliam S. Boroughs

Isizungu ubumpofu bokuzimela wedwa ukunotha kokuzimela.– UMary Sarton

Okuthunyelwe okuhlobene (izingcaphuno ziyaqhubeka ngezansi):

Kunezinhlanga ezimbili emhlabeni. Labo abadinga abanye, abaphazamisekile, abasebenza futhi abaqabulelwa abanye, abakhathazekile, abakhathele futhi abangakhathazwa yisizungu njengokwenyuka kwenguzunga yeqhwa esabekayo noma ukuwela ugwadule futhi labo, ngakolunye uhlangothi, bakhathele, ukubhoreka, ukuphoxeka, ukukhathala ngokuphelele abanye, ngenkathi ukuzihlukanisa kubenza bathule, futhi iqembu kanye nomsebenzi wokucabanga wezingqondo zabo kubageza ngokuthula. - UGuy de Maupassant

Ama-introverts ayabazisa ubudlelwano obuseduze asebenabise kakhulu ukubenza.– U-Adam S. McHugh

Kufanele ngibe ngedwa kaningi. Ngingajabula impela uma ngichithe kusukela ngoMgqibelo ebusuku kuze kube uMsombuluko ekuseni ngingedwa efulethini lami. Ngifaka kanjalo uphethiloli. - U-Audrey Hepburn

Uwedwa, noma ungenzi lutho, awumoshi isikhathi sakho. Wenza, cishe njalo, ngokubambisana. Akukho ukuhlangana nawe okungaba yinyumba ngokuphelele: Kukhona okuthile okuvelayo, noma ngabe kuphela ithemba lokuthi usuku oluthile luyohlangana nawe futhi.

Ukuba wedwa kwakho kuzoba ukwesekwa nekhaya lakho, noma ngabe ubhekene nezimo ongazijwayele kakhulu, futhi kuyo uzothola zonke izindlela zakho .– URainer Maria Rilke

Ungangithathi kancane ngoba ngiyathula. Ngazi okuningi kunalokho engikushoyo, cabanga ngaphezu kwalokho engikukhulumayo futhi ngibheke ngaphezu kwalokho owaziyo.– Michaela Chung

Kuvaliwe ekamelweni, umcabango wami uba indawo yonke, futhi umhlaba wonke ulahlekile.– Criss Jami

Uma uwedwa uwedwa ngokuphelele. Uma uphelezelwa umngani oyedwa, awuyena owakho ingxenye eyodwa noma engaphansi ngokulingana nokungaziphathi kahle kokuziphatha kwakhe futhi uma unabangane abangaphezu koyedwa uzowela ngokujule kuleyo nkinga efanayo .– Leonardo da Vinci

Ake sicacise into eyodwa: izethulo azizondi ukukhuluma okuncane ngoba asithandi abantu. Siyayizonda inkulumo encane ngoba siyasizonda isithiyo esidala phakathi kwabantu.– ULaurie Helgoe

I-imeyili ilula kakhulu kunocingo. Ngokwazi kwami, bengizolahla ifoni yami uma ngingase ngibalekele kuyo.– Tom Hanks

Angibazondi abantu, ngivele ngizizwe ngingcono uma bengekho.– Charles Bukowski

Konke lokhu kukhuluma, lokhu kuvuma okunamanzi, bekuyinto ebengingacabangi ukuthi ngingaze ngilethe ukuyenza. Kubonakale kuwubuwula kimi, njengeqanda elingaphekiwe elinquma ukuphuma egobolondweni lalo: kuzoba nengozi yokusakazeka kude kakhulu, iphenduke isiziba esingenalutho. - UMargaret Atwood

Akukhona ukuthi izethulo azizona abadlali beqembu abahle. Asidingi nje ukuthi sibe segumbini elilodwa neqembu lonke ngaso sonke isikhathi. Singathanda kakhulu ukuthi kuqoshwe ingxenye yephrojekthi ukuze siyigudle sihambe nayo emahhovisi ethu, sibonisane lapho kudingeka kodwa sisebenze ngokuzimela.– USophia Dembling

Imvamisa izinsuku zonke zidlula ngingakhulumanga namuntu. - UVincent Van Gogh

ungaqala kanjani impilo entsha kwenye indawo

Ngikuthola kukuhle ukuba ngedwa ingxenye enkulu yesikhathi. Ukuba nobudlelwano, ngisho nokuhamba phambili, ngokushesha kuyakhathaza futhi kuphele. Ngiyakuthanda ukuba ngedwa. Angikaze ngimthole umlingani owayethandeka kangako njengedwa.– UHenry David Thoreau

Ngiphila kulokho kuba wedwa okubuhlungu ebusheni, kodwa okumnandi eminyakeni yokuvuthwa.– Albert Einstein

Yikuphi kulezi zingcaphuno okuthandayo? Shiya amazwana ngezansi bese wabelana ngemicabango yakho nabanye abazethuli.